10.7.2020

IMR brosjyre: Individuell mestring og tilfriskning

Illness management and recovery. Kurs i personlige ferdigheter og mestringsstrategier for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Hva er Individuell mestring og tilfriskning (IMR)?

IMR er en kunnskapsbasert behandlingsmetode. Kurset har til hensikt å gi personer informasjon om deres psykiske lidelser og mestringsferdigheter for å hjelpe dem til og:

  • håndtere egen sykdom
  • utvikle egne mål
  • å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling

Hvorfor delta i IMR?

Kunnskap styrker personer. Jo mer man forstår om sin egen psykiske lidelse, desto lettere er det å ta en aktiv rolle i egen bedringsprosess.

Hvordan fungerer IMR?

Du definerer din egen bedring - IMR-terapeuten hjelper deg å definere egen bedring og identifisere personlige, meningsfulle bedringsmål.
Kunnskap er makt - Å lære om egen psykisk lidelse er grunnleggende for informerte beslutninger.
Samarbeid er nøkkelen - IMR-terapeuten hjelper deg å bygge sosiale nettverk og engasjere støttespillere i aktiviteter som fremmer bedring.
Planer kan hindre tilbakefall - Du lærer å identifisere tidlige varselsignaler, og lager plan for hva du kan gjøre for å hindre tilbakefall.
Strategier for sykdomsmestring fungerer - Du lærer nye strategier for å mestre egne symptomer og stress, og hvordan du kan øke livskvaliteten.

Individuell mestring og tilfriskning (IMR) støtter personer i deres bedringsprosess.

Last ned: