illnessmanagement &recovery

Kurs og Veiledning

Informasjon om kurs og presentasjoner fra gjennomførte kurs finner du her. Du vil også finne informasjon om hvordan du skal gå frem for å bli godkjent IMR teraperut og IMR veilder.

Godkjenning som IMR terapeut eller veileder

Praktisk informasjon

Informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke om godkjenning

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning som IMR terapeut

Fidelity

Fagseminar 2019

Fagseminaret om Illness Management and Recovery, IMR, 4. februar 2019, ble avholdt på Gardermoen.

På programmet var blant annet:

  • Forskningsresultater fra Implementering av IMR behandling på psykoselidelser
  • Klinisk erfaring fra IMR arbeide fra hele landet
  • Presentasjon av ny IMR manual
  • Godkjenningsordning for IMR-terapeuter og veiledere
  • IMR-nettverkets hjemmeside

Fagseminar 2018

Presentasjoner