Om IMR

IMR er en manualbasert behandlingsform som gis individuelt eller i gruppe. Programmet er utviklet av Kim Mueser og medarbeidere ved Dartmouth Psychiatric Research Center i New Hampshire. Senteret har i mange år vært ledende på utvikling og forskning på kunnskapsbaserte behandlingsformer for personer med alvorlig psykiske lidelser.

IMR har et kunnskapsbasert grunnlag ved at det kombinerer flere kunnskapsbaserte behandlingsformer og teknikker i en helhet. IMR som samlet behandlingsopplegg er også kunnskapsbasert.

IMR-opplegget
består av en manual for terapeuter og undervisningsmateriale som deles ut til pasientene og brukes av dem gjennom kurset.IMR er et behandlingsprogram som skal gi brukere håp og økt livskvalitet gjennom læring av metoder for å redusere tilbakefall samt å skape mestring. Behandlingen fremmer pasientenes egne mestringsstrategier og tilfriskning og gir opplæring i flere kunnskapsbaserte mestringsstrategier.