Nå er den nye manualen klar til bruk

Spørsmål eller tilbakemeldinger på innholdet i IMR brukermanual kan rettes til Geir Hansen, post@recoverystiftelsen.no.

De ulike modulene