Nå er den nye manualen klar til bruk

Spørsmål eller tilbakemeldinger på innholdet i IMR brukermanual kan rettes til Karina Egeland karina.egeland@nkvts.no

De ulike modulene