Medlemskap

Hvordan å bli medlem? Kontakt Morten Quille på telefon 917 6 2891 eller e-post: morten.quille@ahus.no

I statuettene står det i §3 om medlemskap og hvem som kan bli medlem: A) Personer som er interessert i å bidra til å oppfylle formålet. B) Bedriftsmedlemmer i form av offentlige eller private institusjoner.