23.2.2024

Nettkurs: Bli IMR-terapeut

Vi inviterer til to dagers nettkurs med grunninnføring i og bruk av IMR Illness Management & Recovery. To dagers kurs vil, sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom et år, kunne gi godkjenning som IMR-terapeut. Kurset gjennomføres digitalt.

Dato: 10. og 17. april 2024.

Tid: 16.00-20.00 begge dager

Pris:  10 500,- pr pers. Inkluderer 8 timer kurs + veiledning over 1 år.

Kurset gjennomføres digitalt

Påmelding: kristine.omv@gmail.com
*Skriv navn, arbeidsgiver/sted og telefonnummer samt fakturainformasjon ved påmelding

To dagers kurs vil, sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom et år, kunne gi godkjenning som IMR-terapeut. Detaljer om krav til godkjenning ligger på www.imr-nettverket.no  
Det oppfordres til å se gjennom de ulike modulene i programmet på samme nettsted før kurset.

Kurset inneholder blant annet:

  • Bakgrunn og teori om IMR
  • Forskningsresultater
  • Teori om recovery - medvirkning og mestring
  • Gjennomgang av de 5 virksomme komponentene i IMR : psykoedukasjon, mestre ferdigheter, øke sosial kompetanse, hindre tilbakefall og riktig medisinbruk (hvis en bruker medisiner)
  • Gjennomgang av teoriene som anvendes: Motiverende intervju, kognitiv terapi,
  • psykoedukative strategier.
  • Gjennomgang av programmet; overordnet mål, målgruppe, format og tilfriskningsmål
  • Gjennomgang av modulene
  • Gjennomgang av stress-sårbarhetsmodellen
  • Praktiske oppgaver

Kursholdere:

Kristin S. Heiervang- Seniorforsker, psykolog PhD, FoU psykisk helsevern
Kristine Omvik Bråten - Metodeveileder for Recoverystiftelsen

Last ned: