15.4.2019

Godkjenning som IMR-terapeut

Informasjon om hvordan du kan bli godkjent som IMR-terapeut.

Godkjent av IMR-nettverket per 18.09.2020

Det er et ønske at IMR-veiledning som gis til nye IMR-terapeuter har en viss standard. Følgende retningslinjer gir en oversikt over ønsket form og innhold på veiledningen som gis. Det er et mål at terapeutene skal bruke IMR slik den skal, ut fra hvordan den er beskrevet i manualen, dvs. med høy fidelitet.

Mengde og form:

 • Veiledningen skal bestå av 24 veiledningstimer a 45 minutter per veiledningstime fordelt utover ca 1 år.
 • Ved døgninstitusjon gis veiledning i tidsrommet det drives IMR-gruppe, minimum 6 måneder.
 • Fordelingen av veiledningstimene er opptil den enkelte. 24 veiledningstimer tilsvarer ca en veiledningstime (45 minutter) annenhver uke eller 2 veiledningstimer (90 minutter) en gang per måned. Av erfaring kan det være lurt å ha noen flere veiledningstimer i oppstarten for at terapeutene skal komme i gang med IMR.
 • Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe. Ved fysisk tilstedeværelse kan man veilede grupper med opptil 6 personer. Online kan man veilede grupper med opptil 4 personer.

For å bli godkjent IMR-terapeut:

 • Må man ha fullført minimum 2 dagers grunnkurs i bruk av Illness Management and Recovery (IMR). Undervisningen må ha gjennomgått tilfriskning som konsept, undervisning av modulene, materialer til IMR-programmet, å sette seg mål, ulike strategier i undervisningen (motivasjons-, pedagogiske og kognitive strategier), utvikling av effektive hjemmeoppgaver, fidelitetsskjemaer (IT-IS og IMR fidelitet) og involvering av nærstående personer. Kursholder må være registrert hos IMR-nettverket (utdanningsutvalget).
 • Må man ha deltatt på 80% av veiledningen. Tapt veiledning må tas igjen
 • Må ha fullført et helt IMR-løp (minimum 8 moduler)
 • Terapeuten må selv sende inn søknad til styret v/utdanningsutvalget med godkjenning fra leder om å kunne bruke IMR i jobbsammenheng, samt bekreftelse fra veileder om fullført veiledning for å få godkjenning

Innhold:

 • Veiledningen skal ha god kvalitet.
 • Veilederen skal bruke IT-IS aktivt i veiledningen, og sørge for at alle temaene som tas opp i IT-IS gjennomgås i løpet av veiledningsløpet (eks. 1-2 temaer per veiledningstime)
 • Det er anbefalt at den enkelte terapeut vurderes ut fra IT-IS-skjemaet minst en gang i løpet av veiledningsperioden (veileder observerer live eller ut fra bånd-/videoopptak).
 • Det anbefales å bruke IMR-metodikken i veiledningen (gjennomgå forrige time, oppfølging av utførte hjemmeoppgaver/tilfriskningsmål, gjennomgå dagens tema i IT-IS,utarbeid hjemmeoppgaver sammen, oppsummer) slik at denne blir kjent for terapeutene.

Veiledning innad på egen arbeidsplass

 • Det stilles samme faglige krav til veiledning innad på egen arbeidsplass som eksternt

Veiledende takst:

 • Veiledende takst for veilederne er 1250 kr per 45 minutter

Les mer om kurs og veiledning

Last ned: